Headerbild

Kallelse till ordinarie årsmöte.

2024-02-12 i Allmänt

Medlemmar i den ideella föreningen Korpen Nyköping kallas till ordinarie årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Dag: Torsdagen den 21 mars 2024.
Tid: kl 19:00
Plats: Gumshallen, konferensen vån 1.

Allmänt: Medlem som har betalat medlemsavgiften har rätt att delta och har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud med fullmakt.

Anmälan om närvaro till årsmötet: görs senast 14 mars via kansliet 0155-450953.

Förslag till valberedningen: Vill du engagera dig i föreningen eller har förslag på förtroendevalda ombeds du att lämna förslag, märkt "Förslag till valberedningen", senast 7 mars via email: info@korpen-nykoping.se

Förslag eller motion till årsmötet: Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 15 dagar (7 mars) före årsmötet och skickas, märkt "Förslag till årsmötet " via email: info@korpen-nykoping.se .
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

I övrigt: Mer info kommer.

Välkommen/
Styrelsen för Korpen Nyköping

 

Adress

Korpen Nyköping Gumsbackevägen 2 61138 Nyköping

Kontakt

KORPEN NYKÖPING Tel: 0155-450 953 E-post: info@korpen-nykoping.se GUMSHALLEN Tel: 0155-450 950 E-post: info@gumshallen.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in

Läs mer om Medlemsavgift

Vår Motionshall i Nyköping

Kolla in klipp från vår YouTube